KK-KUVA |  koulu- päiväkoti- ja urheilukuvauksien erikoisliike

Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

KK-KUVA OY tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Siksi suosittelemmekin tutustumaan tietosuojaselosteeseemme asioinnin yhteydessä.

Laatimispäivämäärä: 20.1.2022

1. Rekisterinpitäjä

KK-KUVA OY

Y-tunnus 0743552-5

2. Yhteyshenkilö

Kari Kuskelin kari.kuskelin(at)kk-kuva.fi

3. Rekisterin nimi

KK-KUVA OY:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvat rekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:
- Oikeutettu etu (asiakassuhde)
- Suostumus

KK-KUVA OY käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on Palvelun tuottamiseksi tarpeen ja vain siihen saakka, kunnes sopimuksen voimassaoloaika on päättynyt. KK-KUVA OY ei yhdistä henkilötietoja muuhun hallussa olevaan aineistoon tai luovuta niitä ulkopuolisille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Perustiedot, kuten

  • - etu- ja sukunimi

  • - yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten - kuvatiedostot

  • - rekisteröitymistä koskevat tiedot (salasana ja käyttäjätunnus)

  • - tilaushistoriaa koskevat tiedot, mukaan lukien maksutavat ja perintätiedot

  • - reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet, rekisteröidyn rekisterinpitäjään liittyvä toiminta sosiaalisen median palveluissa
    - markkinointikiellot

  • - rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niiden käyttö

  • - evästeet ja niiden tai muiden vastaavien tekniikoiden välityksellä saadut

rekisteröidyn päätelaitetta ja verkkokäyttäytymistä koskevat tiedot (esim. IP- osoite)

6. Rekisterin suojaus

KK-KUVA OY noudattaa sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa Palvelun tuottamisessa, kehittämisessä ja toimittamisessa. Tämä tarkoittaa tietosuojaperiaatteiden sisällyttämistä aikaisessa vaiheessa henkilötietojen käsittelyn osaksi, sekä tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteutumista koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan.

A. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvatoimialan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

7. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu(at)kk-kuva.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja- asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

8 Oikeus tulla unohdetuksi

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä.
Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla asiakaspalvelu(at)kk-kuva.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin säännönmukainen tietolähde on rekisteröity itse hänen ilmoittautuessa kuvaukseen tai asioidessaan Kuvatilaus.fi verkkokaupassa. Voit antaa itsestäsi tietoja esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröitymisen, kuvatuotteiden ostamisen tai KK-KUVA OY:n muiden palveluiden käyttämisen tai markkinointikampanjoihin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi voimme kerätä tietoja käyttämiesi päätelaitteiden välityksellä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

10. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

KK-KUVA OY ei luovuta eikä siirrä asiakastietorekisterissään olevia tietoja muuhun kuin perintään, sekä pyydettäessä asianosaisille ja viranomaiskäyttöön.

KK-KUVA OY ei myöskään luovuta saatuja henkilötietoja EU tai ETA-alueen ulkopuolelle.
Tämä rekisteriseloste on aina saatavilla osoitteessa kk-kuva.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin avulla hoidetaan verkkokaupan tilauksiin tai sivuston lomakkeisiin liittyvää yhteydenpitoa. Asiakkaan luvalla sitä voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin. Rekisteriin tietonsa luovuttaneet henkilöt ovat asiakassuhteessa rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää asiakkaan tilauksen/yhteydenoton yhteydessä luovuttamia tietoja: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Nämä ovat välttämättömiä perustietoja tilauksen käsittelyä, laskuttamista ja toimittamista tai lomakkeisiin vastaamista varten. Rekisteriin tallennetaan tiedot asiakkaan tilaushistoriasta, tilausten käsittelystä sekä mahdollisista tuotepalautuksista.

Google Analytics kerää kävijän IP-osoitteen, kielen, selaimen nimen sekä resoluution.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakas on luovuttanut rekisteriin tallennetut tiedot rekisterinpitäjän käyttöön tilatessaan tuotteita verkkokaupasta ja / tai rekisteröityessään sen asiakkaaksi tai vaihtoehtoisesti täyttäessään tarjouspyyntö/palautelomakkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekisterinpitäjän asiakassuhteiden hoitamiseen eikä tietoja luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakasrekisterin tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeet (cookies)
Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään esimerkiksi silloin, kun käyttäjän tietoja halutaan säilyttää tämän siirtyessä internetpalvelun sivulta toiselle. Evästeiden tarkoitus tällä sivustolla on helpottaa ja nopeuttaa asiointia tallentamalla käyttäjän selaimen muistiin tietoja ja kaupan sessiotunnisteen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän sivustolla on käytössä turvallinen https-yhteys. Kaikki rekisterin tiedot on tallennettu suojattuun palvelimeen sekä varmuuskopioitu toiseen. Palvelimien tietoturva on aina ajantasalla ja tietoihin pääsevät vain valitut avainhenkilöt ja niiden tarkastelu vaatiin järjestelmään kirjautumisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.